Ảnh ngẫu nhiên

14237764_1976486639244443_4384492628742933656_n.jpg 14225485_1976486515911122_1311801205770017902_n.jpg 13226936_1919520991607675_4433018957405012077_n.jpg 13240089_1919520951607679_3555948848793112487_n.jpg 13255970_1919521011607673_8354959351231057603_n.jpg 13241254_1919521118274329_9059842989020170901_n.jpg 12919675_1890691571157284_7825452367273064333_n.jpg 12523891_1890684131158028_2740336005741168554_n.jpg 12524422_1890691251157316_4732857278277767516_n.jpg IMG_20150309_211057.jpg DSC_0069.jpg DSC_00672.jpg DSC_00572.jpg IMG_20160326_073357.jpg IMG_20160326_084136.jpg IMG_20160320_075340.jpg Thayco.jpg IMG_20160308_153411.jpg 12794419_160369224348407_7116896948452200512_n.jpg 12249983_1869673873259054_5754142853881552108_n.jpg

CỘT CỜ

NHỮNG ĐIỀU THẦY CHƯA KỂ

LOGO VIOLET

LỊCH VẠN NIÊN

LỜI HAY - Ý ĐẸP

Tài nguyên dạy học

BÁO MỚI

ƯƠM MẦM

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/03

THỎ HỌC VI TÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  Thủ đô Hà Nội
  Ha Noi

  ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH Click for Dong Hoi, Viet Nam Forecast
  Tp Hồ Chí Minh
  Ho Chi Minh

  Sắp xếp dữ liệu

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  DANH SACH GIAO VIEN THI THUC HANH NAM HOC 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Hùng
  Ngày gửi: 18h:48' 01-01-2013
  Dung lượng: 118.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Phßng GD-§T Qu¶ng tr¹ch
  "Danh s¸ch gV ®­îc tham gia phÇn thi thùc hµnh -héi thi gvdg THCS, cÊp huyÖn, n¨m häc 2012-2013"
  M«n Tin häc
  TT Hä vµ tªn §¬n vÞ Ngµy sinh Năm vào ngành B»ng cÊp(Ghi râ ngµy vµ m«n ®µo t¹o) XÕp lo¹i SKKN tr­êng) §iÓm thi thùc hµnh t¹i côm XL GV theo chuÈn NN C¸c n¨m ®¹t GVDG tr­êng( tÝnh tõ n¨m häc 09-10 ®Õn 12-13 C¸c n¨m ®¹t GVDG huyÖn( tÝnh tõ n¨m häc 09-10 ®Õn 11-12 "§K( m«n, líp) Tù chän" "§K( m«n, líp) b¾t buéc" Ghi chó
  Tù chän B¾t th¨m
  1 Ph¹m ThÞ ViÖt Hµ Q.Xu©n 10/7/1983 2008 §HSP Tin Tèt 19 18 XS 2009-2012 Tin 7 "Tin 8,9"
  Ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2012

  Tr­ëng phßng Chuyªn m«n Ng­êi lËp

  (®· ký) (®· ký) (®· ký)

  §Æng Xu©n Léc NguyÔn V¨n B×nh Vâ Xu©n Vinh
  Sè l­îng gi¸o viªn dù thi c¸c m«n

  TT M«n thi SL
  1 To¸n 34 Phßng thi: 7 phßng
  2 Lý 10 P1 ®Õn P6: 24
  3 Ho¸ 8 P7: 11
  4 Sinh 16
  5 CN 6
  6 V¨n 23
  7 Sö 6
  8 §Þa 9
  9 GDCD 4
  10 TD 8
  11 Nh¹c 8
  12 MT 10
  13 Anh 12
  14 Tin 1
  155
   
  Gửi ý kiến

  ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN,<

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  QUÊ HƯƠNG